Projecten
Gerealiseerde projecten
Lopende projecten
Zuiderkerksteeg 6

Uit bouwhistorisch onderzoek van de vereniging Oud Enkhuizen blijkt dat het gebouw stamt uit de 17e eeuw. Het voormalig koetshuis (rijksmonument) verkeerde reeds jaren in een zeer vervallen staat.

Na veel overleg heeft Stadsherstel met de eigenaar een overeenkomst gesloten, die er op neer komt dat Stadsherstel het pand restaureert voor rekening en risico van de eigenaar op voorwaarde dat de lasten voor een periode van 10 jaar door huuropbrengsten zouden worden gedekt. Daartoe is een huuroverkomst gesloten met de N.V. Stadsherstel Enkhuizen, die als onderverhuurder het pand op de markt heeft gebracht.

Om reden van financiële aard was het van belang dat Stadsherstel ten tijde van de uitvoering van het werk "eigenaar" van het pand was. Daartoe is voor de duur van de restauratie een tijdelijk recht van opstal gevestigd.

Het pand was in de loop der jaren dermate vervallen, dat de restauratie geleek op een totale herbouw. De indeling van de voorpui is geheel gereconstrueerd op basis van de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek, uitgevoerd door wijlen Peter Bakker (bestuurder van de vereniging Oud Enkhuizen).

Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed onder twee lokale bedrijven.

In januari 1990 is het geheel gerestaureerde eigendom weer terug geleverd aan de oorspronkelijke eigenaar. Op 27 januari 1990 is "open huis" gehouden.

Architect:Hangelbroek-Gouwetor Architecten (Hoorn).
Aannemer:Enkhuizer Aannemers Bedrijf EAB (Enkhuizen).
Jaar:1989.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805