Projecten
Gerealiseerde projecten
Lopende projecten
Zuiderhavendijk 63-65

Het eigendom bestaat uit een woonhuis (nr. 63) een houten loods (nr. 65), de voormalige timmerwinkel van Hillebrand Visser. De panden (rijksmonumenten) zijn in 1985 op de vrije markt aangekocht.

In de woning was geen wc; het was de laatste woning in de stad die nog was voorzien van een ton.

Reeds voor de juridische levering diende er zich een belangstellende afnemer aan, reden waarom het plan is ontwikkeld in nauw overleg met die kandidaat-koper. Daartoe is met hem een planontwikkelingsovereenkomst gesloten. De beide panden zijn samengevoegd tot één woonhuis zonder dat het oorspronkelijke karakter verloren ging.

Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed onder drie regionale aannemers.

Architect:Hangelbroek-Gouwetor Architecten (Hoorn).
Aannemer:Enkhuizer Aannemers Bedrijf EAB (Enkhuizen).
Jaar:1986.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805