Projecten
Gerealiseerde projecten
Lopende projecten
Prinsenstraat 1

Medio 1983 is het pand (rijksmonument) op de vrije markt aangekocht, ondermeer op grond van de overweging dat het anders weer voor langere of kortere tijd een gebruiker zou krijgen die niet tot restauratie zou kunnen besluiten. Restauratie van dit qua ligging toch bijzondere pand, was inmiddels dringend noodzakelijk.

Tot aan de aankoop werd het pand als winkel-woonhuis gebruikt; het was min of meer uitgewoond. Twee architecten hebben ontwerpvoorstellen gemaakt. Het werk is in 1984 meervoudig onderhands aanbesteed onder twee lokale aannemers.

Het oudere voorhuis staat op de restanten van de voormalige stadsmuur. De gevolgen daarvan –een verzakt achterhuis- zijn in de zijgevel nog steeds waarneembaar.

Na oplevering in 1985 is de woning in onderhands verkocht.

Architect:Hangelbroek-Gouwetor Architecten (Hoorn).
Aannemer:Ramkema & Dangermond (Enkhuizen).
Jaar:1985.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805