Projecten
Gerealiseerde projecten
Lopende projecten
Paktuinen 75 t/m 81

De panden vormen samen het Liefdadig Gestigt van Dirk Cornelisz. Glas. De Glasz-stichting is gevestigd in een blijkens het opschrift op een gevelsteen, in 1792 herbouwd pand aan de Paktuinen 75.

Het hoofdpand is een sober woonhuis met grote vensters door roeden volgens de stijl van het einde der XVIIIe eeuw verdeeld; de oude deur heeft een klopper. De gevelsteen vermeldt: DIT HUIS IN 1712 DOOR DIRCK GLASZ TOT EEN LIEFDERIJK EINDE GESCHIKT, IS VERNIEUWD IN 1792.

Inwendig is de indeling uit de bouwtijd vrijwel gehandhaafd. Door een steeg ten Westen van het pand bereikt men een binnenterrein waaraan een rijtje schilderachtige fundatiewoningen gelegen zijn, waarschijnlijk uit dezelfde tijd als de herbouw van het pand aan de Paktuinen.

Ook deze panden behoefden dringend restauratie. Het blote eigendom is voor een symbolisch bedrag overgaan naar de Stichting Hofjesbeheer Enkhuizen, die de volledige restauratie heeft gefinancierd.

De woningen waren door de jaren en (mede) als gevolg van de aanhoudende trillingen van de naastgelegen papierwarenfabriek ernstig scheefgezakt. Tijdens de restauratie zijn de woningen alsnog voorzien van een paalfundering en vervolgens in zijn geheel opgevijzeld zodat ze weer geheel recht staan.

De werkzaamheden zijn aanbesteed onder drie regionale aannemers.

Architect:Hangelbroek-Gouwetor Architecten (Hoorn).
Aannemer:Enkhuizer Aannemers Bedrijf EAB (Enkhuizen).
Jaar:1998.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805