Projecten
Gerealiseerde projecten
Lopende projecten
Dijk 84

Het pand Dijk (rijksmonument) 84 dateert, blijkens een cartouche in de voorgevel, uit 1613. Het is getooid met een trapgevel boven een eenvoudig fries van natuursteen. In de top een venster met geblokte ontlastingsboog en een hijsbalk.

Op 7 mei 1972 brak brand uit in de panden Dijk 80 en 82, waardoor schade ontstond aan de kap van het monument van de n.v. De verzekering dekte de schade en eerder dan de bedoeling was werd een eerste restauratie aangepakt.

In 1975 werd het restauratieplan voor het gehele pand opgesteld, wederom van de hand van de directie van de vennootschap.

Inmiddels was een nieuwe rijkssubsidieregeling in werking getreden, mede waardoor het pand voor een bedrag (ruim) boven de kostprijs kon worden verkocht.

Architect:D. Ybema (oud directeur Gemeentewerken) en
F. Chattellon (Hoofd Bouw en woningtoezicht)./td>
Aannemer:Ramkema & Dangermond (Enkhuizen).
Jaar:1976.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805